Nieuwbouwplan Nieuw Poelveld Eijsden

In het prachtige nieuwbouwplan Nieuw Poelveld Eijsden zijn inmiddels meer dan 600 woningen gebouwd.

In het hart van het plan is het multifunctionele gebouw ‘Op de Cour' gerealiseerd. Hierin is de zgn. brede school gevestigd met o.a. de basisscholen Cramignon & Tangram, een peuterspeelzaal, een kinderdagopvang en de BSO. Aan de leesliefhebbers is ook gedacht, zij kunnen hier terecht bij de openbare bibliotheek. Al dit gebeuren brengt een gezellige levendigheid in deze nieuwe wijk.

Kortom het is een fijne woonplek geworden voor jong en oud met een mooie diversiteit aan woningen en inrichting van het stratenplan. Het resultaat mag er wezen.

Alle woningen / bouwkavels zijn inmiddels verkocht.

Nieuwe ontwikkelingen

Voor de locatie Kramsvogel/Boomkensstraat zijn er eventueel nog ontwikkelingsmogelijkheden.

Op dit moment zijn wij in overleg met de gemeente Eijsden-Margraten om te kijken welke procedures hiervoor nodig zijn. Inschrijven hiervoor is niet mogelijk. Zodra er meer bekend is, wordt dit gepubliceerd.

Impressie van de wijk Nieuw Poelveld

Hieronder ziet u een impressie van de wijk Nieuw Poelveld in Eijsden.

Algemene adresgegevens

Ontwikkelingsmij. Poelveld Eijsden B.V.
Looiersgracht 12
6211 JK Maastricht
info@eenplekomtegroeien.nl